هزینه سایت آژانس هواپیمایی

پکیج برنز طراحی سایت آژانس مسافرتی
قیمت پایه : 1,190,000 تومان
پکیج برنز طراحی سایت آژانس مسافرتی
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

  • دامنه ir. یکساله
  •  هاست 100MB یکساله
  • پشتیبانی رایگان یکساله
  • آموزش حضوری
  • تحویل 3 روز

هزینه پشتیبانی (تمدید هاست ، دامنه و نگهداری سایت) در سال بعد معادل 290.000 تومان می باشد.

امکانات پایه

امکانات انتخابی

پکیج برنز طراحی سایت آژانس مسافرتی
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

انتخاب زبان های دیگر ( زبان اصلی فارسی است )

ارسال پیش فاکتور

پکیج پلاتینیوم طراحی سایت آژانس مسافرتی
قیمت پایه : 1,790,000 تومان
پکیج پلاتینیوم طراحی سایت آژانس مسافرتی
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

  • دامنه ir. یکساله
  •  هاست 100MB یکساله
  • پشتیبانی رایگان یکساله
  • آموزش حضوری
  • تحویل 7 روز

هزینه پشتیبانی (تمدید هاست ، دامنه و نگهداری سایت) در سال بعد معادل 390.000 تومان می باشد.

امکانات پایه

پکیج پلاتینیوم طراحی سایت آژانس مسافرتی
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

انتخاب زبان های دیگر ( زبان اصلی فارسی است )

ارسال پیش فاکتور