ابزارهای گوگل

روش جستجو گوگل

1395/04/22

روش جستجو گوگل شامل انواع مختلف است اینکه در عصر اطلاعات و از میان انبوه اطلاعات بتوانیم به راحتی اطلاعات موردنیاز را در کمترین زمان به دست آوریم، اهمیت بسیاری دارد.

بیشتر بدانیم

استفاده از گوگل آنالیز

1395/02/12

استفاده از گوگل آنالیز را بهتر است هر فردی که با دنیای وب و مخصوصا طراحی سایت های مختلف سروکار دارد بیاموزد تا موفق شود،  گوگل آنالیز بهترین ابزار برای آمارگیری از سایت در کنار نمایش آمار ورودی های سایت به بررسی و تحلیل سایت مورد نظر شخص می پردازد و آمار بسیار دقیقی از رفتار کاربران را به شخص متقاضی یا دارنده سایت ارائه می دهد.

بیشتر بدانیم

ابزارهای گوگل برای طراحان سایت

1394/01/30

برای طراحی سایت توسط شرکت سازنده و طراح وب سایت هزینه کرده اید حالا زیاد یا کم پس نوبت به بهره برداری از آن می رسد .اهداف خود را شناسایی کرده و آن ها را دسته بندی نمایید بر اساس اهمیتی که برای شما دارند تا مرحله به مرحله آن ها را انجام دهید و هیچ مورد خاصی را از قلم نندازید . وب سایت گوگل نیز در این زمینه کاربران خود را رها نکرده است و انواع مختلفی از ابزار های طراحی را برای آن ها تهیه نموده است .

بیشتر بدانیم