بک لینک

بک لینک:اثرات مثبت و منفی

1395/04/08

بک لینک:اثرات مثبت و منفی بک لینک بسیار زیاد است و شامل موضوعات مختلفی می شود؛ البته بهتر است قبل از بک لینک دادن نکات و اصول مربوط به بک لینک را موردمطالعه قرار دهید، بک لینک مانند یک نشان اعتبار عمل می کند به طور کلی با خرید هر محصول خوب خدمات خوبی نیز دریافت می شود بنابراین در مورد بک لینک نیز اینطور است هر چقدر بتوانید از سایت های معتبر بک لینک بگیرید مطمئنا می توانید موفق تر عمل کنید.

بیشتر بدانیم

بک لینک خوب چه ویژگی دارد؟

1395/01/18

از آنجا که هدف اصلی از بک لینک ها بالا بردن رتبه سایت است، بنابراین زمان انتخاب لینک باید به تعداد بازدیدکننده صفحه نظر داشت. همچنین اگر بک لینک خارجی باید از میان سایت های مرتبط با وب سایت خود انتخاب شود.

بیشتر بدانیم