طراحی سایت باشگاه مشتریان

طراحی وب سایت باشگاه مشتریان

1395/01/22

راه اندازی و طراحی سایت باشگاه مشتریان یکی از روش های نوین بازاریابی اینترنتی محسوب می شود که کانالی برای برقراری ارتباط با مشتریان است. از طریق این نوع طراحی سایت می توان مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل و وفادار تبدیل کرد. برای طراحی باشگاه مشتریان چندین فاکتور اهمیت حیاتی دارد که عبارتند از: رنگ بندی و چیدمان مورد نظر ک

ارفرما؛ منوی آبشاری؛ خبرنامه؛ الکترونیکی و بهینه سازی سایت باشگاه مشتریان.

بیشتر بدانیم

طراحی سایت باشگاه مشتریان

1393/11/20

طراحی سایت باشگاه مشتریان برای جذب مشتریان مورد نظرش می تواند خدماتی خاص را به آنها ارائه دهد  در اختیارشان بگذارد تا با انگیزه ی بیشتری عضو سایت باشگاه  مشتریان شده و با سایر مشتریان آشنا شوند و یک تعامل سازنده و مفید بین آنها پدید بیاید .

بیشتر بدانیم

طراحی سایت باشگاه و کلوپ مشتریان

1393/10/29

طراحی سایت باشگاه مشتریان کمک می کند تا یک رابطه ی بسیار صمیمانه با مشتری شرکت برقرار شود و در نهایت امر به عنوان یک سرمایه خوب ، وفاداری مشتری را برای خود نگه داریم.طراحی سایت باشگاه مشتریان انگیزه ای برای کاربران سایت یا مشتریان ایجاد می کند که ارتباط قوی تری با بستر وب سایت طراحی شده و انجام خرید های بعدی برای راحتی باشگاه مشتریان داشته باشند.

بیشتر بدانیم