هزینه طراحی سایت عمومی و شرکتی

تلفن تماس جهت مشاوره :

021 222 79 133

پکیج برنز طراحی سایت
قیمت پایه : 290,000 تومان
پکیج برنز طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

 • دامنه ir. یکساله
 •  هاست 100MB یکساله
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • آموزش حضوری
 • تحویل 3 روز

هزینه پشتیبانی (تمدید هاست ، دامنه و نگهداری سایت) در سال بعد معادل 290.000 تومان می باشد.

امکانات پایه

امکانات انتخابی

پکیج برنز طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

انتخاب زبان های دیگر ( زبان اصلی فارسی است )

ارسال پیش فاکتور

پکیج گلد طراحی سایت
قیمت پایه : 490,000 تومان
پکیج گلد طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

 • دامنه ir. یکساله
 •  هاست 100MB یکساله
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • آموزش حضوری
 • تحویل 3 روز

هزینه پشتیبانی (تمدید هاست ، دامنه و نگهداری سایت) در سال بعد معادل 390.000 تومان می باشد.

امکانات پایه

امکانات انتخابی

پکیج گلد طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

انتخاب زبان های دیگر ( زبان اصلی فارسی است )

ارسال پیش فاکتور

پکیج پلاتینیوم طراحی سایت
قیمت پایه : 590,000 تومان
پکیج پلاتینیوم طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

 • دامنه ir. یکساله
 •  هاست 100MB یکساله
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • آموزش حضوری
 • تحویل 3 روز

هزینه پشتیبانی (تمدید هاست ، دامنه و نگهداری سایت) در سال بعد معادل 390.000 تومان می باشد.

امکانات پایه

امکانات انتخابی

پکیج پلاتینیوم طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

انتخاب زبان های دیگر ( زبان اصلی فارسی است )

ارسال پیش فاکتور

طراحی سفارشی طراحی سایت
قیمت پایه : 2,200,000 تومان
طراحی سفارشی طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

 • دامنه ir. یکساله
 •  هاست 100MB یکساله
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • آموزش حضوری
 • تحویل 20 روز

هزینه پشتیبانی (تمدید هاست ، دامنه و نگهداری سایت) در سال بعد معادل 490.000 تومان می باشد.

امکانات پایه

امکانات انتخابی

طراحی سفارشی طراحی سایت
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

انتخاب زبان های دیگر ( زبان اصلی فارسی است )

ارسال پیش فاکتور