هزینه طراحی سایت تخفیف گروهی

پکیج برنز
قیمت پایه : 3,390,000 تومان
پکیج برنز
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

  • پشتیبانی رایگان یکساله
  • آموزش حضوری
  • تحویل 14 روز

امکانات پایه

امکانات انتخابی

پکیج برنز
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

ارسال پیش فاکتور

پکیج گلد
قیمت پایه : 5,990,000 تومان
پکیج گلد
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

  • پشتیبانی رایگان یکساله
  • آموزش حضوری
  • تحویل 30 روز

امکانات پایه

امکانات انتخابی

پکیج گلد
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

ارسال پیش فاکتور

پکیج پلاتینیوم تخفیف گروهی (طراحی سفارشی)
پکیج پلاتینیوم (طراحی سفارشی)
قیمت پایه : 9,990,000 تومان
پکیج پلاتینیوم تخفیف گروهی (طراحی سفارشی)
پکیج پلاتینیوم (طراحی سفارشی)
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

پکیج شامل :

  • پشتیبانی رایگان یکساله
  • آموزش حضوری

امکانات پایه

پکیج پلاتینیوم تخفیف گروهی (طراحی سفارشی)
پکیج پلاتینیوم (طراحی سفارشی)
قیمت پایه : 0 تومان
امکانات اضافه : 0 تومان
قیمت کل :
0 تومان

ارسال پیش فاکتور