بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

1394/08/25

بازاریابی شبکه ای هدف بیشتر شرکت ها است، معمولا امروزه جمله در صورت معرفی یکی از دوستانتان به ما خرید بعدیتان را با تخفیف بخرید بسیار می شنوید، این جمله همان بازاریابی شبکه ای یا بازاریابی چندسطحی است. بسیاری از شرکت ها و موسساتی چون شرکت های ارتباط تلفنی، آژانس مسکن و...از این روش بسیار استفاده می کنند.

بیشتر بدانیم

آموزش بازاریابی اینترنتی

1394/08/25

در آموزش بازاریابی اینترنتی باید گفته شود چند روش برای کسب درآمد وجود دارد یکی از این روش ها که در راه اندازی آن نیاز به سرمایه است خود به دو دسته تقسیم می شود، روشی که در نیاز به سرمایه اندک است و روشی که در آن باید شخص سرمایه زیادی برای راه اندازی داشته باشد.

بیشتر بدانیم