محتوای سایت

رتبه سایت:وجه اشتراک سایتهای رتبه بالا در گوگل

1395/06/27

رتبه سایت: از نظر گوگل محتوای خوب هنوز هم مهم است و به همان میزان تعداد معقول و مناسبی از تصاویر و لینک های قوی و سالم اهمیت دارد. سرعت بارگذاری صفحه، و تعداد کلمات لینک های برگشتی هردو از فاکتورهای اصلی به شمار می آیند.اگر شما همواره محتوای خوب عرضه می کنید، پیوسته لینک می سازید و رسانه های شامل تصاویر و ویدیوی قوی و زیاد ارائه می دهید ، همه اینها در تثبیت رتبه بندی شما موثر هستند.

بیشتر بدانیم

سئو سایت و تاثیر منفی مطالب تکراری

1395/05/04

تاثیر مطالب تکراری در سئو سایت بنا به اظهار گوگل این است که نهایت اتفاق این است که تمامی مطالب تکراریاز نتایج گوگل حذف می شود و البته در ارزیابی می توان این اتفاق را نوعی بازگشت به نقطه